• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
  • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
  • Çankaya / Ankara

27. UYKU TIBBI HEKİMLİĞİ SERTİFİKASYON HAZIRLIK KURSU VE
14. UYKU TEKNİKER VE TEKNİSYENLİĞİ YETERLİLİK KURSU
BİLİMSEL PROGRAM

PDF indir
22 Şubat 2023, Çarşamba
Saat
TEKNİKER VE TEKNİSYEN SALONU
Saat
HEKİM SALONU
09:45 - 10:00 Açılış, Sertifikasyona Hazırlık Programı ve TUTD Tanıtımı
      UYKU FİZYOLOJİSİ - 1

Oturum Başkanı: Dr. Sadık Ardıç
    10:00 - 10:45 Uyanıklık, NREM ve REM Uykusunun Nörofizyolojisi ve Nörobiyolojisi.
Beden İşlevlerinin Uykuya Adaptasyonu, Uykuda Bilişsel ve Emosyonel Süreçler.


Dr. Murat Aksu
    10:45 - 11:30 Uykunun İşlevi ile İlgili Teoriler
Akut ve Kronik Uyku Yoksunluğunun Etkileri


Dr. Ahmet Uğur Demir
      UYKU FİZYOLOJİSİ - 2

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu
    11:30 - 12:15 Uyku ve Düşler
Yaşa Bağımlı Uyku Yapısında Değişiklikler
Cinsiyete Bağlı Uyku Yapısında Değişiklikler


Dr. Sevda İsmailoğulları
    12:15 - 13:00 Sirkadyen Biyoloji
Değişik Farmakolojik Tedavilerin Uykuya Etkisi


Dr. Sinan Yetkin
13:00 14:00 Öğle Yemeği
      UYKU BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRME VE TANI SÜREÇLERİ

Oturum Başkanı: Dr. Sinan Yetkin
    14:00 - 15:00 Uyku Bozukluklarının Değerlendirme ve Tanı Süreçleri - 1
1) Uyku Bozukluklarının Sınıflandırılması
2) Uyku Bozukluklarında Klinik Değerlendirme ve Muayene


Dr. Sevda İsmailoğulları
    15:00 - 16:00 Uyku Bozukluklarının Değerlendirme ve Tanı Süreçleri - 2
3) Ölçüm: Uyku ve Uyanıklığın Monitörizasyonu
4) Uyku Bozukluklarında Diğer Testler ve Değerlendirmeler
5) Bozuk Uykunun Biyobelirteçleri


Dr. Ahmet Uğur Demir
16:00 - 16:30 Kahve Arası
      İNSOMNİ

Oturum Başkanı: Dr. Sevda İsmailoğulları
    16:30 - 18:00 İnsomni
1) İnsomninin Tanımı, Sınıflandırılması ve Epidemiyolojisi
2) İnsomni Patofizyolojisi
3) Klinik Tablo ve Tanı
4) Birlikte Görülen, Hastalıklar ve Özel Popülasyonlarda İnsomni
5) TedaviDr. Fuat Özgen
      UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu
    18:00 - 19:00 Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları - 1
1) Tanımlama, Sınıflama ve Epidemiyoloji
2) Patofizyoloji


Dr. Ahmet Uğur Demir
    19:00 - 20:00 Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları - 2
1) Klinik Tablo ve Tanı
2) Obstruktif Uyku Apne ve Komorbiditeler


Dr. Sadık Ardıç
23 Şubat 2023, Perşembe
Saat
TEKNİKER VE TEKNİSYEN SALONU
Saat
HEKİM SALONU
08:45 - 09:00 AÇILIŞ

Dr. İbrahim Öztura, Dr. Utku Doğan Akyıldız, Tek. Neslihan Tamuca
  UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Fırat
  UYKU MERKEZİ; TEMEL GİRİŞ 1

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu
08:30 - 09:30 Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları

Dr. Zeynep Zeren Uçar
09:00 - 09:45 Uyku Tıbbı Tekniker/Teknisyenliği Nedir, Kimler Uyku Teknikeri/Teknisyenidir?

Dr. Murat Aksu
  SANTRAL NEDENLERİ AŞIRI UYKULULUK

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Yılmaz
09:45 - 10:30 Medikal Terminoloji

Dr. Aylin Bican Demir
09:30 - 10:30 Santral Nedenli Aşırı Uykululuk - 1
Tanılama, Sınıflama ve Epidemiyoloji
Etyo-Patofizyoloji


Dr. Deniz Tuncel Berktaş
10:30 - 11:00 Kahve Arası
  UYKU MERKEZİ; TEMEL GİRİŞ 2

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu
11:00 - 12:00 Santral Nedenli Aşırı Uykululuk - 2
Klinik Tablo ve Tanı
Tedavi


Dr. Kadriye Ağan
11:00 - 11:30 Hastanın Uyku Merkezine Kabulü ve Hasta Çizelgesi

Dr. Hikmet Fırat
11:30 - 12:00 Hastanın Elektrod Uygulamasına Hazırlanması ve Kullanılan Elektrodlar

Dr. Aylin Bican Demir
12:00 - 12:30 Polisomnografi ve Poligrafi Temel Özellikleri

Dr. Utku Oğan Akyıldız
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği 12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
  UYKU MERKEZİNDE YAPILAN TESTLER

Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Öztura
  SİRKADİYEN RİTİM UYKU BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Deniz Tuncel
13:30 - 14:00 Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi

Dr. İbrahim Öztura
13:00 - 14:00 Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları - 1
1) Tanımlama, Sınıflama ve Epidemiyoloji
2) Patofizyoloji
2.1) Vardiyalı Çalışma
2.2) Gecikmiş Faz Uyku Uyanıklık Bozukluğu
2.3) 24 Saat Olmayan Uyku-Uyanıklık Bozukluğu
2.4) Diğer Sirkadiyen Ritim Uyku-Uyanıklık Bozuklukları


Dr. Murat Aksu
14:00 - 14:30 Uyku Merkezinde Yapılan Diğer Testler (SIT, NPT, Aktigrafi)

Dr. Utku Oğan Akyıldız
  POLİSOMNOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - 1

Oturum Başkanı: Dr. Utku Oğan Akyıldız
14:00 - 15:00 Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları - 2
1) Klinik Tablo ve Tanı
2) Komorbiditeler
3) Sağlık Riskleri


Dr. Hikmet Yılmaz
14:30 - 15:30 Uyanıklık ve Uyku Evrelendirilmesi

Dr. Utku Oğan Akyıldız
15:00 - 16:30 Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları - 3
Tedavi


Dr. Murat Aksu
15:30 - 16:00 Kardiyak Olaylar, Uyanıklık Reaksiyonu (Arousal) Kuralları ve Artefaktlar

Dr. Ahmet Uğur Demir
16:00 - 16:30 Hareket Kuralları

Dr. Aylin Bican Demir
16:30 - 17:00 Kahve Arası
  POLİSOMNOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2

Oturum Başkanı: Dr. Utku Doğan Akyıldız
  PARASOMNİLER

Oturum Başkanı: Dr. Sadık Ardıç
17:00 - 17:30 Solunumsal Kurallar

Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu
17:00 - 17:45 Parasomniler - 1
Tanımlama, Sınıflama ve Epidemiyoloji
Etyo-Patofizyoloji


Dr. Derya Karadeniz
17:30 - 18:00 PAP Titrasyon Kuralları

Dr. Hikmet Fırat
17:45 - 18:45 Parasomniler - 2
Klinik Bulgular
Özel Popülasyonlar ve Komorbiditeler
Tedavi


Dr. İbrahim Öztura
24 Şubat 2023, Cuma
Saat
TEKNİKER VE TEKNİSYEN SALONU
Saat
HEKİM SALONU
  UYKU FİZYOLOJİSİ VE HASTALIKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu
  UYKU İLE İLİŞKİLİ HAREKET BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Derya Karadeniz
09:00 - 09:45 Uyku Fizyolojisi

Dr. Murat Aksu
08:30 - 09:30 Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları - 1
1) Tanımlama, Sınıflama ve Epidemiyoloji
2) Patofizyoloji


Dr. Aylin Bican Demir
09:45 - 10:30 Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları

Dr. Sezai Taşbakan
09:30 - 10:30 Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları - 2
1) Klinik Tablo ve Tanı
2) Komorbiditeler
3) Tedavi


Dr. Derya Karadeniz
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00 Uykuda Hareket Bozuklukları

Dr. Derya Karadeniz
  PEDİYATRİK UYKU BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı: Gülçin Benbir Şenel
11:00 - 11:45 Pediyatrik Uyku Bozuklukları - 1
1) Kronik İnsomni
2) Parasomniler


Dr. Gülçin Benbir Şenel
11:45 - 12:30 Pediyatrik Uyku Bozuklukları - 2
1) Obstruktif Uyku Apne
2) Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları


Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  UYKU HASTALIKLARI - 1

Oturum Başkanı: Dr. Kadriye Ağan
13:30 - 14:00 Pediyatrik Uyku Bozuklukları - 3
1) Narkolepsi
2) Nörogelişimsel Hastalıklarda Uyku


Dr. Hikmet Yılmaz
13:30 - 14:15 Hipersomniler

Dr. Gülçin Benbir Şenel
  UYKU VE GÖĞÜS HASTALIKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Gülçin Benbir Şenel
14:15 - 15:00 Parasomniler

Dr. Kadriye Ağan
14:00 - 15:00 Uyku ve Göğüs Hastalıkları - 1
1) Genel Bakış ve Patofizyoloji
2) Obstruktif Uyku Apne ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Overlap


Dr. Sadık Ardıç
15:00 - 16:00 Gerçek Zamanlı Hasta Pratiği (Hastanın Çekime Hazırlanması ve Çekimin Yapılması)

Tekn. Hakan Kayapınar, Tekn. Emre Erdoğan, Tekn. Neslihan Tamuca, Dr. Utku Oğan Akyıldız
15:00 - 16:00 Uyku ve Göğüs Hastalıkları - 2
1) Uykuda Solunum Bozukluğu ve Astım
2) Uykuda Solunum Bozukluğu ve İntertisiyel Akciğer Hastalığı (ILD)
3) Hipoventilasyon Hastalıkları


Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu
16:00 - 16:30 Kahve Arası
      POLİSOMNOGRAFİ

Oturum Başkanı: Fuat Özgen
16:30 - 18:00 Gerçek Zamanlı Hasta Pratiği (Hastanın Çekime Hazırlanması ve Çekimin Yapılması)

Tekn. Hakan Kayapınar, Tekn. Tolga Köse, Tekn. Neslihan Tamuca, Dr. Utku Oğan Akyıldız
16:30 - 17:00 Polisomnografi - 1
Polisomnografi Standartları, Uygulama Kriterleri, Uyku Laboratuvarı Standartları


Dr. Hikmet Fırat
    17:00 - 17:30 Polisomnografi - 2
Uykunun Evrelendirilmesi


Dr. Gülçin Benbir Şenel
      POLİSOMNOGRAFİ

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Fırat
    17:30 - 18:30 Polisomnografi - 3
Uykuda Solunum Kayıtlama ve Skorlama


Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu
25 Şubat 2023, Cumartesi
Saat
TEKNİKER VE TEKNİSYEN SALONU
Saat
HEKİM SALONU
      POLİSOMNOGRAFİ

Oturum Başkanı: Dr. Melike Yüceege
  UYKU HASTALIKLARI - 2

Oturum Başkanı: Dr. Fuat Özgen
08:30 - 09:00 Polismongrafi - 4
Uykuda Hareket Kayıtlama ve Skorlama


Dr. Kezban Aslan Kara
09:00 - 10:00 İnsomniler

Dr. Fuat Özgen
09:00 - 10:00 Polisomnografi - 5
1) Uykuda Kardiyak Kayıtlama ve Skorlama
2) Arousal Skorlama
3) Uyku Kayıtlamada Artefaktlar


Dr. Melike Yüceege
10:00 - 10:30 Kahve Arası
  UYKU HASTALIKLARI - 3

Oturum Başkanı: Dr. Fuat Özgen
  POLİSOMNOGRAFİ

Oturum Başkanı: Dr. Melike Yüceege
10:30 - 11:15 Sirkadiyen Ritim Bozuklukları

Dr. Kezban Aslan Kara
10:30 - 11:30 Polisomnografi - 6
1) Taşınabilir Uyku Kayıtlama
2) Gündüz Uykululuk Testleri
3) Uyku Testi Raporlama


Dr. Zeynep Zeren Uçar
  UYKU VE İÇ HASTALIKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Zeynep Zeren Uçar
11:15 - 12:00 Diğer Uyku ile İlişkili Hastalıklar

Dr. Hikmet Yılmaz
11:30 - 12:15 Uyku ve İç Hastalıkları - 1
1) Kardiyovasküler Hastalıklar: Kalp Yetmezliği, Koroner Arter Hastalığı, Aritmiler ve Hipertansiyon
2) Endokrin Hastalıklar: Diyabet, Tiroid Hastalıkları, Akromegali, Polikistik Over Sendromu
3) Nokturi


Dr. Sezai Taşbakan
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
  GERÇEK ZAMANLI HASTA PRATİĞİ ÇEKİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Oturum Başkanı: Dr. Utku Doğan Akyıldız
  UYKU VE İÇ HASTALIKLARI

Oturum Başkanı: Dr Zeynep Zeren Uçar
13:30 - 14:15 Uyku ve İç Hastalıkları - 2
1) Kanser
2) Kronik Tükenmişlik ve Ağrı Sendromları
3) Kritik Hastalıkta Uyku


Dr. Sadık Ardıç
13:30 - 14:45 Gerçek Zamanlı Hasta Pratiği Çekiminin Değerlendirilmesi - 1

Dr. Utku Oğan Akyıldız
  UYKU VE GERİATRİ

Oturum Başkanı: Dr. Kezban Aslan Kara
14:15 - 14:45 Uyku ve Geriatri
1) Yaşlıda Uyku
2) Yaşlıda Uyku Bozuklukları


Dr. İrsel Tezer
14:45 - 15:15 Kahve Arası
15:15 - 17:30 Gerçek Zamanlı Hasta Pratiği Çekiminin Değerlendirilmesi - 2

Dr. Utku Oğan Akyıldız
  UYKU VE PSİKİYATRİ

Oturum Başkanı: Dr. Ahmet Uğur Demir
    15:15 - 16:00 Uyku ve Psikiyatri - 1
1) Genel Bakış
2) Madde Kullanım Bozuklukları
3) Şizofreni Spektrum Bozuklukları


Dr. Bülent Devrim Akçay
    16:30 - 17:15 Uyku ve Psikiyatri - 2
1) Affektif Bozukluklar
2) Kaygı Bozuklukları
3) Diğer Psikiyatrik Bozukluklar


Dr. Sinan Yetkin
      UYKU VE NÖROLOJİ

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Fırat
    17:15 - 18:00 Uyku ve Nöroloji - 1
1) Genel Bakış
2) Epilepsi
3) Parkinson Sendromları
4) Demanslar


Dr. Kezban Aslan Kara
    18:00 - 18:45 Uyku ve Nöroloji - 2
1) İnme
2) Baş Ağrısı


Dr. İbrahim Öztura
      UYKU VE NÖROLOJİ

Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Öztura
    18:45 - 19:00 Uyku ve Nöroloji - 3
1) Multipl Skleroz ve Diğer Bozukluklar
2) Nöromuskiler Bozukluklar


Dr. Deniz Tuncel Berktaş
    19:00 - 19:30 Uyku Tıbbının Sosyal, Ekonomik, Organizasyonel ve Araştırma Yönleri
1) Uyku Bozukluklarının Demografik ve Sosyoekonomik Yönleri
2) Uyku Tıbbının Adli Yönleri
3) Uyku Tıbbı Merkezlerinin Organizasyonu
4) Uyku Tıbbında Eğitimindeki Basamaklar
5) Uyku Tıbbında Araştırma Dizaynları ve Kantitatif Metotlar
6) Vardiyalı Çalışma, Uyku ve Uykululuk


Dr. Ahmet Uğur Demir
26 Şubat 2023, Pazar
Saat
TEKNİKER VE TEKNİSYEN SALONU
Saat
HEKİM SALONU
    09:00 - 09:30 Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Fırat
Dr. İbrahim Öztura
09:30 - 10:30 SINAV 09:30 - 10:30 SINAV