• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
  • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
  • Çankaya / Ankara

Haftanın Sorusu

İnsomnilerin alt tipleri ve patofizyolojik mekanizmaları ile ilişkili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  • Psikofizyolojik insomni genellikle bir tetikleyici sonrasında meydana gelir.
  • Akut insomninin kronik hale gelmesi maladaptif davranışlar sonucu meydana gelir.
  • Paradoksal insomni, bir yıldan uzun süreli ise, objektif yönteme gerek yoktur.
  • İdiyopatik insomni genetik bir insomni alt tipidir.
  • Çocukluğun davranışsal insomnisi genellikle ebeveynlerin uygunsuz uyku eğitimi uygulaması ile ilişkilidir.