• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
  • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
  • Çankaya / Ankara

Haftanın Sorusu

Atonisiz REM varlığının belirlenmesinde, AASM kurallarına göre daha yüksek özgünlük ve hassasiyet değeri olan SINBAR kriterlerine göre atonisiz REM tanı kriterleri aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

I. Submentalis kasında fazik aktivite artışı, ~%15
II. Submentalis kasında tonik aktivite artışı, ~%15
III. Anterior tibialis kasında fazik aktivite artışı, ~%30
IV. Submentalis ve anterior tibialis kas toplamında aktivite artışı, ~%45
V. REM atoni indeksi, ~0.8

  • I, II, III
  • I, III, V
  • II, IV, V
  • I, II, III, IV
  • I, III, IV, V