Şifremi Unuttum English
  

ESRS Wake-Up Bus Sleep StudyGeceleri uyumayanlar gündüz uyuyabilirler mi?

Uyku kliniklerinde herhangi bir uyku bozukluğunda uygulanan ve gündüz uykululuk düzeyini belirlemekte yardımcı olan birçok test vardır.

Subjektif testleri her klinik kendi hasta popülasyonunu gözönünde bulundurarak hazırlamaktadır. Bu testler hastaların kendi bildirdikleri uykululuk düzeylerini standardize etmeyi amaçlamaktadır. Bazen bu testler bilgisayarlar kullanılarak hastaların uykululuk düzeylerinin ötesinde gün içindeki performanslarını da ölçecek şekilde çeşitlendirilebilmektedir.

Gün içinde uykululuğu ölçmekte kullanılan ve dünyanın her yerinde standart olan objektif tek test ise mültipl gündüz uykululuk testidir.(Multipl sleep latency test, (MSLT) Bu testin detaylarından diğer bölümlerde bahsedilecektir. Ancak kısaca belirtmek gerekirse, test gün içinde hastalara 2 saat aralıklarla 5 kez uygulanır. Hastalar yatırıldıktan sonra, gözleri kapalı kalmaları ve uykularına direnmemeleri söylenir. Bu şartlarda hastaların uykuya dalma süreleri ölçülerek, alınan ortalamalardan gündüz uykululuk düzeyleri standart ölçülerle saptanır. Kontrol grubu olarak incelenen ve uykusundan şikayeti olmayan deneklerin ortalama 10 dakikada uykuya daldıkları görülmüştür.

Kötü geçirilmiş bir gecenin ardından, eğer kalitesiz uyku, gündüz uykululuğa sebep oluyorsa, hastaların normal kontrollerden daha kısa sürelerde uykuya dalmaları beklenmektedir. Zira uykusuzluk şikayeti olmayan ve gece sık sık solunum durması sonucu uyanıklık reaksiyonları saptanan, derin uyku oranları azalmış hastaların, test sırasında 10 dakikadan daha kısa sürede uyudukları saptanmaktadır.

Artmış uykululuk düzeyleri, uykusuzluk şikayeti olan hastalarda saptanamamaktadır. Bu testlerde gece uyku süreleri kısalmış, uykuya dalma süreleri uzamış, gece boyunca sık sık uyanıklıkları olan hastalar, normal kontrollere göre daha uzun sürelerde uykuya dalabilmişlerdir.

Subjektif değerlendirmelerde yorgun olduklarını, kendilerini hareket edemeyecek kadar bitkin ve isteksiz hissettiklerini bildiren hastalar, tüm bu yorgunluklarına rağmen uyuyamadıklarını söylerler. Gerçekten de objektif testlerle de doğrulanan, gündüz ve gece uyuyamama hali uykusuzluk çeken hastaların uykuya dalma eşiklerinin yüksekliğini göstermektedir.

Sonuç olarak, uykusuzluk çeken hastalar gündüz de uyuyamamaktadır. Ancak bu uyanıklık hali hastaların normal bir performans göstereceği anlamına gelmez. Hastalar gündüzleri uyuyamamakta ancak bitkin ve verimsiz olarak hayatlarını sürdürmektedirler.