Şifremi Unuttum English
  

ESRS Wake-Up Bus Sleep StudyTUTD
UYKU TIBBI HEKİMLİĞİ SERTİFİKASYON HAZIRLIK KURSU
BİLİMSEL PROGRAMI

20 - 24 Şubat 2019 Titanic Lara Otel / Antalya

20 Şubat 2019, Çarşamba
09:00 - 21:00 Otele Giriş ve Kayıt İşlemleri
21 Şubat 2019, Perşembe
08:30 - 09:00 Açılış, Sertifikasyona Hazırlık Programı ve TUTD Tanıtımı
Dr. Fuat Özgen
09:00 - 10:00 NORMAL UYKU 1

Oturum Başkanı: Dr. Derya Karadeniz

Uykunun Nörofizyolojisi ve Nörobiyolojisi
Uyku ve Uyanıklığın Düzenlenmesi
Uykunun Ontogenetik Modelleri
Uyku ve Rüya

Dr. Barış Baklan
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:30

NORMAL UYKU 2

Oturum Başkanı: Dr. Barış Baklan

Uyku ve Yaşlanma: İnsan Gelişim Dönemlerinde Uyku Yapısı
Cinsiyetin Uykuya Etkisi
Dr. Derya Karadeniz

Uyku Sırasında Beden İşlevleri
Dr. Hikmet Yılmaz

Uyku ve Uyanıklık Sırasında Solunum Fonksiyonu
Dr. Sadık Ardıç

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:30 NORMAL UYKU 3

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu

Uykunun İşlevi ve Gerekliliği İle İlgili Teoriler, Akut ve Kronik Uyku Deprivasyonunun Etkileri
Dr. Deniz Tuncel

Uykunun Sirkadyen Ritmi ve Bunun Diğer Sirkadyen Ritmlere Etkisi, Sirkadyen Saat ve Uykunun Düzenlenmesinde Kronobiyolojik Modeller
Bilişsel Performansın Sirkadiyen Varyasyonu.
Gündüz Uykululuğunu Belirleyen Faktörler.
Uykululuk ve Uyanıklığın Zamansal Değişimini Kaydetme Yöntemleri

Dr. Murat Aksu
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:00

UYKU HASTALIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ VE TANI YÖNTEMLERİ

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Yılmaz

Uyku Hastalıkları Uluslar Arası Sınıflaması’na Göre Uyku Hastalıkları Tanı Kriterleri
Uyku Tıbbında Öykü Alma ve Muayene Bulguları.
Uyku ve Uyanıklığı Değerlendirme Yöntemleri.

Dr. Oğuz Erdinç

17:00 - 18:00 POLİSOMNOGRAFİ 1

Oturum Başkanı: Dr. Oğuz Erdinç

Polisomnografi Standartları, Uygulama Kriterleri, Uyku Laboratuvarı Standartları
Dr. Hikmet Yılmaz
18:00 - 18:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Hikmet Yılmaz
22 Şubat 2019, Cuma
08:30 - 10:00 POLİSOMNOGRAFİ 2

Oturum Başkanı: Dr. Sadık Ardıç

Uykunun Evrelendirmesi
Dr. İbrahim Öztura

Uykuda Solunum Kayıtlama ve Skorlama
Dr. Hikmet Fırat
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:30

POLİSOMNOGRAFİ 3

Oturum Başkanı: Dr. Oya İtil

Uykuda Hareket Kayıtlama ve Skorlama
Dr. Ayşin Kısabay Ak

Uykuda Kardiyak Kayıtlama ve Skorlama
Dr. Oya İtil

Arousal Skorlama
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Uyku Kayıtlamada Artefaktlar
Dr. Ayşin Kısabay Ak

Taşınabilir Uyku Kayıtlama
Dr. Zeynep Zeren Uçar

Kardiyo-Respiratuar Monitörizasyon
Dr. Oya İtil

Gündüz Uykululuk Testleri
Dr. Sinan Yetkin

Uyku Testi Raporlama
Dr. Hikmet Fırat

12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:30 İNSOMNİALAR

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu

Uyku Tıbbında İnsomni Tanım, Epidemioloji ve Sınıflaması
İnsomninin Patofizyolojik Modelleri
Klinik ve Tanı
Özel Popülasyon Gruplarında İnsomni ve Komorbiditeler
Tedavi: Bilişsel Davranışçı Tedavide Pratik Yetiler ve Farmakolojik Tedaviler

Dr. Fuat Özgen
15:30 - 16:00 Kahve Arası

16:00-18:30

UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Fırat

Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji
Patofizyoloji

Dr. Banu Salepçi

Klinik Özellikleri ve Tanı
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Özel Popülasyon Gruplarında Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları ve Komorbiditeler
Dr. Sadık Ardıç

Tedavi
Dr. Oya İtil
23 Şubat 2019, Cumartesi
08:30 - 10:00 SANTRAL NEDENLİ HİPERSOMNİLER

Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Öztura

Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji
Patofizyoloji
Klinik Özellikleri ve Tanı
Özel Popülasyon Gruplarında Santral Nedenli Hipersomniler ve Komorbiditeler

Dr. Gülçin Benbir Şenel

Tedavi
Dr. Sevda İsmailoğulları
10:00 - 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 SİRKADİYEN RİTM BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Fuat Özgen

Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji
Patofizyoloji
Klinik Özellikleri ve Tanı
Özel Popülasyon Gruplarında Sirkadyen Ritim Uyku Bozuklukları ve Komorbiditeler

Dr. Melike Yüceege

Tedavi
Dr. Sinan Yetkin
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 PARASOMNİLER

Oturum Başkanı: Dr. Sinan Yetkin

Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji
Patofizyoloji
Klinik Özellikleri ve Tanı
Özel popülasyon gruplarında parasomniler ve komorbiditeler
Dr. İbrahim Öztura

Tedavi
Dr. Barış Baklan
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 17:00 UYKU İLE İLİŞKİLİ HAREKET BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Sadık Ardıç

Uyku İle İlişkili Hareket Bozuklukları
Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji
Patofizyoloji
Klinik Özellikleri ve Tanı
Özel Popülasyon Gruplarında Uyku İle İlişkili Hareket Bozuklukları ve Komorbiditeler
Dr. Derya Karadeniz

Tedavi
Dr. Murat Aksu
17:00 - 19:00 DİĞER UYKU İLE İLİŞKİLİ DURUMLAR VE BOZUKLUKLAR

Oturum Başkanı: Dr. Banu Salepçi

Tanım, Sınıflama ve Epidemiyoloji
Dr. Sinan Yetkin

Uyku Bozukluklarının Sosyal ve Ekonomik Etkileri ve Araştırma Yöntemleri
Dr. Hikmet Yılmaz

Uykuda Solunum Bozukluklarında Kullanılan Pap Cihazları Tanıtımı
24 Şubat 2019, Pazar
09:00 - 10:00 Sınav

Önceki Sayfaya Geri Dön