Şifremi Unuttum English
  

ESRS Wake-Up Bus Sleep Study


Türkiye' den Uyku Tıbbı Yayınları

2012

The relation of serum 25-hydroxyvitamin-D levels with severity of obstructive sleep apnea and glucose metabolism abnormalities.
N. Colak Bozkurt, E. Cakal, M. Sahin, E. Cakir Ozkaya, H. Firat and T. Delibasi.
Endocrine. 2012 Jan 14 DOI: 10.1007/s12020-012-9595-1.

Geriatrik Obstrüktif Uyku Apne Hipopne Sendromlu Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi.
Ünlü C.E, Saylam G, Fırat H, Selçuk Ö.T, Korkmaz M.H, Ardıç S, Dağlı M.
Turkish Journal of Geriatrics 2012. 15;1:7-11.

Comparison of Four Established Questionnaires to Identify Highway Bus Drivers at Risk for Obstructive Sleep Apnea in Turkey.
Firat H. Yuceege M, Demir A, Ardic S.
Turkish Journal of Geriatrics 2012. 15;1:7-11.

Relationship between non-thyroidal illness syndrome and obstructive sleep apnea syndrome.
Fırat H, Çolak N, Bilgin E, Çakal E, Yüceege M, Demir A, Ardıç S, Delibaşı T.
Turkish Journal of Geriatrics 2012.15 (2), 121-126.

Chronic Obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea syndrome symptoms: An outpatients-based population study in Turkey.
Ardıç S, Demir A.U, Fırat H, Oktay B, Yüce G.D, Yıldırım Z, Alagöz P, Özdemir C, Bardakçı M.İ.
Turkish Journal of Geriatrics 2012.15 (2), 142-150.

Serum S100B protein: a useful marker in obstructive sleep apnea syndrome.
Duru S, Firat H, Colak N, Ginis Z, Delibasi T, Ardic S.
Polish Journal of Neurology and Neurosurgery. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 5, 450-455. DOI: 10.5114/ninp.2012.31355.

Ocular surface assessment in patients with obstructive sleep apnea – hypopnea syndrome.
Acar M, Fırat H, Acar M, Ardıç S.
Sleep Breath 2012. DOI: 10.1007/s11325-012-0724-0.

Quick Diagnosis in Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Watchpat-200.
Ceylan T, Fırat H, Kuran G, Ardıç S, Bilgin E, Çelenk F.
Iranian Red Crescent Medical Journal.14(8):475-478, 2012.

The effects of CPAP treatment on nasal mucosa in patients with obstructive sleep apnea. Eur. Arch Otorhinolaryngol.
Saka C, Vuralkan E, Fırat H, Alicura S, Hücümenoğlu S, Akın İ, Ardıç S, Gökler A.
Eur. Arch Otorhinolaryngol. 2012: 269; 9, 2065-7 DOI: 10.1007/s00405-011-1906-2.

The association between severity of obstructive sleep apnea and prevalence of Hashimoto’s thyroiditis.
Colak B.N, Karbek B, Cakal E, Fırat H, Ozbek M, Delibasi T.
Endocrine Journal 2012, 59 (11), 981-988.

Serum Levels of Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein Are Independently Associated With Left Ventricular Mass and Myocardial Performance Index in Obstructive Sleep Apnea Syndrome.
Balcı Mustafa Mücahit, Arslan Ugur, Fırat Hikmet, Kocaoglu Ibrahim, Vural Mustafa Gökhan, Balcı Kevser Gülcihan, Maden Orhan, Gürbüz Oguz Alp, Ardıç Sadık, Yeter Ekrem.
Journal of Investigative Medicine Volume 60 - Issue 7 - p 1020–1026, 2012. doi: 10.231/JIM.0b013e31826868f2.

2011

Tissue Doppler atrial conduction times and electrocardiogram interlead P-wave durations with varying severity of obstructive sleep apnea
Goksel Cagirci, Serkan Cay, Kevser G. Gulsoy, Cilem Bayindir, Mustafa G. Vural, Hikmet Firat, Harun Kilic,Ekrem Yeter, Ramazan Akdemir, Sadık Ardıç
Journal of Electrocardiology 44 (2011) 478–482

Evaluating sleep characteristics in intensive care unit and non-intensive care unit physicians.
Ok G, Yilmaz H, Tok D, Erbüyün K, Coban S, Dinç G.
Anaesth Intensive Care. 2011 Nov;39(6):1071-5.

Identification of sleepwalking gene(s) : Not yet, but soon?
Okan Dogu and Mark R. Pressman
Neurology 2011;76;12.

Şizofreni Hastalarında Uyku Yapısı
Dr. Sinan YETKİN1, Dr. Hamdullah AYDIN2, Dr. Fuat ÖZGEN3, Dr. Levent SÜTCİGİL4, Dr. Ali BOZKURT5
Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(1):1-9

The Diagnostic Yield of Exercise Stress Testing as a Screening Tool for Subclinical Coronary Artery Disease in Patients with Moderate to Severe Obstructive Sleep Apnea
Aykut Cilli, M.D.1; Fulsen Batmaz, M.D.1; Ibrahim Demir, M.D.2; Adil Boz, M.D.3; Evren Toprak, M.D.1; Tülay Ozdemir, M.D.1; Yüksel Peker, M.D., Ph.D.4
Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 7, No. 1, 2011

Prevalence and correlates of restless legs syndrome in adolescents.
Yilmaz K, Kilincaslan A, Aydin N, Kor D.
Dev Med Child Neurol. 2011 Jan;53(1):40-7. doi: 10.1111/j.1469-8749.2010.03796.x. Epub 2010 Sep 28.

2010

Panik bozukluğu hastalarında polisomnografi bulguları
Hayati Korkmazhan (*), Sinan Yetkin (**), Levent Sütcigil (***), Fuat Özgen (***), Hamdullah Aydın (****)
Gülhane Tıp Derg 2010; 52: 237-240

Polysomnography in patients with post-traumatic stress disorder
Sinan Yetkin, MD,1* Hamdullah Aydin, MD2 and Fuat Özgen, MD3
Psychiatry and Clinical Neurosciences 2010; 64: 309–317

Travma sonrası stres bozukluğu hastalarında gece idrar noradrenalin düzeyleri ve uyku yapısı
Sinan Yetkin (*), Ali Doruk (**), Fuat Özgen (**), Hamdullah Aydın (***)
Gülhane Tıp Derg 2010; 52: 252-256

Geriyatrik Sorunlar: Uyku Sorunları
Yrd.Doç.Dr.Deniz TUNCELa,Yrd.Doç.Dr.Fatma Özlem ORHANb
GeroFam. 2010;1(3): 1-24

Parasomniler
Dr. Deniz TUNCELa
Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2010;3(3):76-86

Prevalence and risk factors of restless leg syndrome in a single hemodialysis unit
Yasemin SOYORAL1, Hayriye SAYARLIOĞLU2, Deniz TUNCEL3, Murat ŞAHİN4, Ekrem DOĞAN2, Reha ERKOÇ1
Turk J Med Sci 2010; 40 (3): 443-446

2009

The Effect of a Mandibular Advancement Spint on Electromyographic Activity of the Submental and Masseter Muscles in Patients with Obstructive Sleep Apnea
Huseyin Kurtulmus, DDS, PhDa/ Serdar Cotert, DDS, PhDb/ Cem Bilgen, MDc/ Arzu Yagiz On, MDd, Hayal Boyacioglu, PhDe
The International Journal of Prosthodontics Volume 22, Number 6, 2009

Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında polisomnografi bulguları
Sinan Yetkin (*), Fuat Özgen (**), Cemil Çelik (**), Murat Erdem (***), Hamdullah Aydın (****)
Gülhane Tıp Dergisi 2009; 51: 94-96

Parasomniler: Tanı, Sınıflama ve Klinik Özellikleri
Deniz Tuncel1, Fatma Özlem Orhan2
Psikiyatride Güncel Yakla?ımlar-Current Approaches in Psychiatry 2009; 1: 280-296

Restless legs syndrome in hemodialysis patients: association with depression and quality of life
Deniz Tuncel & Fatma Özlem Orhan & Hayriye Sayarlioglu & Ismet Onder Isık & Uygar Utku & Aytac Dinc
Sleep Breath DOI 10.1007/s11325-010-0382-z

Gece Yeme Bozuklukları
Fatma Özlem Orhan1, Deniz Tuncel 2
Psıkıyatrıde Güncel Yakla?ımlar-Current Approaches In Psychıatry 2009; 1:132-154

Cpap Treatment In The Coexıstence Of Obstructıve Sleep Apnea Syndrome And Metabolıc Syndrome , Results Of One Year Follow Up
B. Oktay , E. Akbal, H. Firat, S. Ardiç, M.Kizilgun
Acta Clinica Belgica, 2009; 64-4

Merkezimizde İncelenen Hastalarda Tıkayıcı Uyku Apne Hipopne Sendromu Ve Sistemik Hastalık Birlikteliği
Dr. Güleser Saylam, Dr. Ömer Tarık Selçuk, Dr. Hikmet Fırat, Dr. Emel Çadallı Tatar, Dr. Ali Özdek, Dr. Hakan Korkmaz, Dr. Sadık Ardıç
KBB-Forum 2009;8(2)

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu (Ouas) Hastalarda Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (C-Pap) Tedavisinin Periodontal Parametreler Üzerine Etkisi
Burcu Çetinkaya, Hikmet Fırat, Yasin Bozok, Emine Elif Alaaddinoğlu, Sadık Ardıç
GÜ Difl Hek Fak Derg 26(2): 95-100, 2009

Evaluation of upper airway in obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome and habitual snorers
Selma Kurukahvecioglu, hikmet Firat, Sadik Ardic
Bratisl Lek Listy 2009

Do Palatal Implants Really Reduce Snoring in Long-Term Follow-Up?
Guleser Saylam, Hakan Korkmaz, Hikmet Firat, Emel Çadalli Tatar, Ali Özdek, Sadik Ardic
The Laryngoscope 2009

2008

Sleep related eatıng dısorder: a case report
Deniz Tuncel1, Fatma Özlem Orhan2
Anatol J Clin Investig 2008:2(1):28-30.

Uyku Bozuklukları
Hikmet Yılmaz
Actual Medicine Ağustos 2008

Diagnostic pitfalls in children with sleep disorders: two cases with hypersomnia.
Yilmaz K, Uyar M, Adaletli H, Kilincaslan A.
Acta Paediatr. 2008 Dec;97(12):1749-51. Epub 2008 Aug 27.

Tanımlayıcı Bir Çalışma: Obstrüktif Uyku Apne Sendromuna (OSAS) Eşlik Eden Psikiyatrik Hastalıklar
Dr. Ebru Ergin Bakar, Doç. Dr. Hikmet Yılmaz
New/Yeni Symposium Journal Ekim 2008 | Cilt 46 | Sayı 4

Uzun Oksijen Desaturasyon Süresi Metabolik Sendrom İçin Risk Faktörüdür
Erdem Akbal, Burcu Oktay, Hikmet Fırat, Mustafa Özbek, Sadık Ardıç, Murat Kızılgün
Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 26.07.2008

2007

Comparsion of motor activity and sleep in patients with complex partial seizures on levetiracetam treatment and a group pf healthy subjects
Hikmet Yilmaz
Behavioural Neurology 18 (2007) 165-170

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Uvulopalatal Flep Cerrahisinin Etkinliği
Dr. Istemihan Akın, Dr. Mustafa Sağıt, Dr. Gokhan Kuran, Dr. Mehmet Serif Karadenizli, Dr. Ibrahim Hikmet Fırat, Dr. Sadık Ardıc, Dr. Murad Mutlu
KBB ve BBC Dergisi 15 (3):120-125, 2007

2006

Objective and subjective characteristics of sleep after coronary artey bypass graft surgery in the eraly period: a prospective study with healthy subjects
Hikmet Yilmaz 1, Ihsan Iskesen 2
The Heart Surgery Forum #2006-1128

2004

Adaptation of functional outcomes of sleep questionnaire (FOSQ) to Turkish population
Bilgay İzci, Hikmet Fırat, Sadık Ardıc, Oğuz Kokturk, Ethem Gelir, Meltem Altınors
Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52(3): 224-230

2002

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Uvulopalatal Flep İle Tedavisi
Dr. Selma Kurukahvecioğlu, Dr. Armağan İncesulu, Dr. Hikmet Fırat, Dr. Zafer Tezel, Dr. Ünsal Erkam, Dr. Sadık Ardıç
KBB-Forum 2002; 1(3)

Uyku Epilepsi
Hikmet Yılmaz

Late daytime naps may cause drowsiness after coronary bypass graft operation in the first postoperative week
Hikmet Yilmaz 1, Ihsan Iskesen 2

Follow-up with objective and subjective tests of the sleep characteristics of patients after cardiac surgery
Hikmet Yilmaz 1, Ihsan Iskesen 2

Effect of CPAP therapy on catathrenia and OSA: a case report and review of the literature
Murat Songu, Hikmet Yılmaz, Ali Vefa Yüceturk, Kiıvanc Gunhan, Aysun İnce, Ozgur Bayturan
Sleep Breath DOI 10.1007/s11325-008-0194-6

Sleep actigraphy evidence of improved sleep after treatment of allergic rhinitis
Hasan Yüksel, MD, Ayhan Sogut, MD, Hikmet Yılmaz, MD, Ozge Yılmaz, MD and Gonul Dince, MD
Annals of allergy, asthma & immunology

Reliability and validity studies of the Turkish version of the Epworth Sleepiness Scale
Bilgay Izci, Sadik Ardic, Hikmet Firat, Altay Sahin, Meltem Altinors, Ismet Karacan
Sleep Breath DOI 10.1007/s11325-007-0145-7

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olgusu
Uzm. Dr. Hikmet Fırat
Pratisyen Dergisi - Gözğüs Hastalıkları 37

Circulating nitric oxide (NO), asymmetric dimethylarginine (ADMA), homocysteine, and oxidative status in obstructive sleep apnea–hypopnea syndrome (OSAHS)
Yeşim Ozkan, Hikmet Fırat, Bolkan Şimşek, Meral Torun, Sevgi Yardim-Akaydin
Sleep Breath (2008) 12:149–154

Evaluation of the relationship between heart type fatty acid binding protein levels and the risk of cardiac damage in patients with obstructive sleep apnea syndrome
Burcu Oktay, Erdem Akbal, Hikmet Firat, Sadik Ardic, Ramazan Akdemir, Murat Kizilgun
Sleep Breath

Artificial Apnea Classification with Quantitative Sleep EEG Synchronization
Mehmet Akşahin, Serap Aydın, Hikmet Fırat, Osman Eroglu
J Med Syst