Şifremi Unuttum English
  

ESRS Wake-Up Bus Sleep StudyUyku ortamının fiziksel şartlarına dikkat edin!

Uyunacak ortamın fiziksel şartlarını kişisel ihtiyaçlarınıza göre düzenleyiniz.

Bazılarımız uyurken, gürültüden rahatsız olmazken, bazılarımız en hafif gürültüden etkilenir, sık sık uyanırız. Sese karşı özel hassasiyeti olanların gürütüyü izole etmeleri gerekmektedir.

Bazılarımız, sıcak ortamda yatmayı sevdiği halde, diğerleri serin odalarda yatmayı tercih ederler. Kişisel tercihler her zaman değişse de uyku fizyolojisi ile ilgili bilgilerimiz gece içinde vücut ısımızın düştüğünü göstermektedir. Bu nedenle uyku öncesi ılık veya sıcak bir banyo vücut ısısını yükseltecek, ardından serince bir odada uyumak, uykuya kolay dalmamızı sağlar ve derin bir uyku uyumamızı kolaylaştırır. Odanın ışık düzeyi de kişiden kişiye uykuyu farklı etkileyen faktörlerden.

Odanın ışık düzeyi de kişiden kişiye uykuyu farklı etkileyen faktörlerden biridir. Bazılarımız hafif bir ışıktan bile rahatsız olurken, bazılarımız da karanlıkta uyumaktan ürkeriz.

Her birimizin yatağın sertliği ve yastığımızın yüksekliği konusundaki tercihleri farklıdır. Bazılarımız sert yataklarda daha rahat uyur, bazılarımız yumuşak yatakları sever. Ancak eski bir yatakta yatmak hepimizin uykusunun kalitesini olumsuz etkiler. Bu nedenle ortası çukurlaşmış, telleri çıkmış yatakları zaman zaman yenilemek gereklidir. Eski yataklarda yatanlarla yeni yataklarda yatanların uykuları karşılaştırıldığında, eski yatakta yatanların gece uykularından sık sık uyandıkları, derin yavaş uyku oranlarının azaldığını göstermiştir.

Eşlerin birbirinin uykusunu kötü etkilediği de yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Uyku kayıtlarında eşlerin birbirlerinin gece içindeki hareketlerinden etkilendikleri, birisinin dönmesi sırasında eşinin de uyandığı, bu uyanıklıklar bilinç düzeyinde algılanmasa da uykunun yüzeyelleşmesine neden olarak uykunun kalitesini etkiler. Bu nedenle geleneklerimiz de yoksa da, özellikle uykusuzluk çekenlerin ayrı yataklarda yatmaları, uykuya kolay dalmaları ve gece uyanmadan uykularını sürdürmelerinde kolaylık sağlar.