• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
  • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
  • Çankaya / Ankara

17. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ - BİLİMSEL PROGRAM

02 KASIM 2016, ÇARŞAMBA

08:00 - 24:00

GİRİŞ İŞLEMLERİ

03 KASIM 2016, PERŞEMBE

A SALONU

B SALONU

C SALONU

17. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ

20. UYKU TIBBI HEKİMLİĞİ SERTİFİKASYON KURSU

7. UYKU TIBBI TEKNİSYENLİĞİ SERTİFİKASYON KURSU VE
4. ULUSAL UYKU TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ

09:00 - 09:30

AÇILIŞ TÖRENİ

09:30 - 10:15

AÇILIŞ KONFERANSI

İnsanın Uyku Macerası
Dr. Murat Aksu

10:15 - 10:45

KAHVE İKRAMI

10:45 - 12:15

PANEL 1
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARDA UYKU


Oturum Başkanı:
Dr. Hamdullah Aydın


Depresyon ve uyku
Dr. Fuat Özgen

Anksiyete ve uyku
Dr. Hamdullah Aydın

Psikotik bozukluklar ve uyku
Dr. Sinan Yetkin

10:45 - 11:00

AÇILIŞ

20. UYKU TIBBI HEKİMLİĞİ
Sertifikasyon Kursu ve TUTD Tanıtımı
Dr. Oya İtil

10:45 - 11:15

AÇILIŞ

Dr. Murat Aksu

11:00 - 12:00

NORMAL UYKU 1

Oturum Başkanı:
Dr. Barış Baklan

Her yaşa özgü oluşan uyku-uyanıklık durumunun fizyolojik özellikleri ve yaş ile bağıntılı olarak uyku düzenlenmesi
Dr. Derya Karadeniz

11:15 - 12:15

Oturum Başkanı:
Dr. Oya İtil


Uyku teknisyenliğine giriş
Dr. Oya İtil

Medikal terminoloji
Dr. Hikmet Yılmaz

12:15 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

12:00 - 13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

12:15 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 15:00

PANEL 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUĞUNUN İZLEMİ

Oturum Başkanı:
Dr. Ceyda Kırışoğlu Demir


PAP tedavisi ve uyum sorunları
Dr. Banu Salepçi

Kompleks uyku apne sendromu
Dr. Ceyda Kırışoğlu Demir

OSA dışı solunum bozuklukları
Dr. Sebahat Genç

13:00 - 14:00

NORMAL UYKU 2

Oturum Başkanı:
Dr. Derya Karadeniz

Uyku sırasında santral sinir sistemi işlevlerinin özellikleri (beyin, çizgili kas, duyu, otonomik sinir sistemi)
Dr. Barış Baklan

Uyku ve uyanıklık sırasında solunum fonksiyonu
Dr. Sadık Ardıç

13:30 - 14:30

Oturum Başkanı:
Dr. Ahmet Uğur Demir

Temel elektrofizyoloji
Dr. İbrahim Öztura

Uyku tıbbında kullanılan ilaçlara genel bakış
Dr. Ahmet Uğur Demir

Uyku çekimi için hastanın hazırlanması, monitorizasyon ve sonlandırma
Dr. Fuat Özgen

15:00 - 16:00

SÖZEL BİLDİRİLER 1

Oturum Başkanları:
Dr. Sadık Ardıç
Dr. Murat Aksu


Orta ve İleri Derecede Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Kognitif Durum Değerlendirilmesi
Dr. Fatma Ger

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Uzun Dönemde Gastroözofageal Reflü Hastalığı Semptomları Üzerine Etkisi
Dr. Mehmet Sezai Taşbakan

Obstrüktif Uyku Apnesinin Ağız İçi Apareyle Tedavisinde Uzun Dönem Uyum ve Hasta Deneyimleri
Dr. Banu Sağlam Aydınatay

Epworth Uykululuk Skalasını Kim Uygulamalı ?
(Hasta Mı ? Teknisyen Mi ?)
Tek. Gülten Aktin Güngör

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Ön Tanısı ile Başvuran Hastalarda Hastane Anksiete Depresyon Skorlarının Semptomlar ve Polisomnografik Bulgular ile İlişkisi
Dr. Banu Salepçi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Tedavisinin Lipid ve Glukoz Metabolizmasına Etkisinin Araştırılması
Dr. Vasfiye İlbay

14:00 - 16:00

NORMAL UYKU 3

Oturum Başkanı:
Dr. Oya İtil

Uykunun sirkadyen ritmi ve bunun diğer sirkadyen ritmlere etkisi, sirkadyen saat ve uykunun düzenlenmesinde kronobiyolojik modeller
Dr. Kezban Aslan

Uykunun diğer bedensel işlevlere etkisi (kalp ve dolaşım sistemi, hormonların salınımı, termoregülasyon, bellek)
Dr. Ahmet Uğur Demir

14:30 - 16:00

Oturum Başkanı:
Dr. Hikmet Yılmaz

Uyku skorlama
Dr. Sevda İsmailoğulları

Solunumsal skorlama
Dr. Zeynep Zeren Uçar

16:00 - 16:30

KAHVE ARASI

16:30 - 18:00

PANEL 3
UYKU BOZUKLUKLARINDA MEDİKOLEGAL SORUNLAR

Oturum Başkanı:
Dr. Hikmet Fırat

Vardiyalı çalışma ve uyku
Dr. Nurdoğan Yavuz

Trafik kazaları ve uyku
Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu

Maluliyet değerlendirmesi
Dr. Kezban Aslan

Sürücü belgesi alma kriterlerinde uyku
Dr. Hikmet Fırat

16:00 - 17:00

NORMAL UYKU 4

Oturum Başkanı:
Dr. Barış Baklan

Elektrofizyolojinin temelleri ve elektrofizyolojik olarak uykunun kaydedilmesi, uyku ve uyanıklıktaki EEG aktiviteleri
Dr. İbrahim Öztura

16:30 - 17:30

Oturum Başkanı:
Dr. Derya Karadeniz

Uykuda hareket skorlama
Dr. Derya Karadeniz

Uykuda kardiyak skorlama ve arousal skorlama
Dr. Zeynep Zeren Uçar

   
18:00 - 19:00

SÖZEL BİLDİRİLER 2

Oturum Başkanları:
Dr. Barış Baklan
Dr. Ahmet Uğur Demir


Laringeal Botulinum Toksin Enjeksiyonu; Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Gelişimine Yol Açabilir mi ?
Dr. Burcu Arslan

Hasta Gözüyle Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisi
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Tanısı Alan Hasta ve Yakınlarının FOSQ Anketi ile Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Dr. Hikmet Yılmaz

Apne / Hipopne Öncesi Bazal Düzeyin Farklı Tanımına İlişkin Uyku Bozukluklarının Otomatik Tanımlaması
Dr. M. Mehdi Seyedebrahimi

Polisomnografideki (PSG) Parsiyel Oksijen Satürasyonu (PAO2) ile Retina Sinir Lifi Kalınlığı (RNFL) Arasındaki İlişki
Dr. Metin Çeliker

17:00 - 18:00

SANTRAL NEDENLİ HİPERSOMNİLER

Oturum Başkanı:
Dr. Murat Aksu

Narkolepsi sendromları
Dr. Utku Oğan Akyıldız

Diğer santral nedenli hipersomniler
Dr. Sevda İsmailoğulları

19:30 - 20:30

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI 1
Salon D-E-F-G

20:00 - 21:30

AKŞAM YEMEĞİ

04 KASIM 2016, CUMA

A SALONU

B SALONU

C SALONU

17. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ

20. UYKU TIBBI HEKİMLİĞİ
SERTİFİKASYON KURSU

7. UYKU TIBBI TEKNİSYENLİĞİ SERTİFİKASYON KURSU VE
4. ULUSAL UYKU TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ

09:00 - 10:30

PANEL 4
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA POZİTİF HAVAYOLU BASINCI TEDAVİSİ

Oturum Başkanları:
Dr. Sadık Ardıç
Dr. Zeynep Zeren Uçar


Hangi hastaya hangi cihaz ?
Dr. Zeynep Zeren Uçar

PAP tedavisi ne kadar etkilidir ?
Dr. Ahmet Uğur Demir

Hastaların PAP uyumu
Dr. Oya İtil

Yeni PAP cihazları
Dr. Hikmet Fırat

08:30 - 10:30

İNSOMNİLER

Oturum Başkanı:
Dr. Murat Aksu

İnsomni tanımı, insomni tipleri, insomni tedavisi
Dr. Fuat Özgen

08:30 - 10:30

Oturum Başkanı:
Dr. Derya Karadeniz

Uyku fizyolojisi
Dr. Derya Karadeniz

Uyku hastalıklarına genel bakış
Dr. Sinan Yetkin

İnsomniler
Dr. Murat Demet

10:30 - 11:00

KAHVE ARASI

11:00 - 12:15

PANEL 5
INSOMNİAYA KLİNİK VE ETYOLOJİK YAKLAŞIM

Oturum Başkanı:
Dr. Hamdullah Aydın

İnsominada etyolojik modeller
Dr. Sinan Yetkin


İnsominada tanı ve klinik
Dr. Fuat Özgen

İnsomniada bilişsel ve farmakolojik tedaviler
Dr. Hasan Karadağ

11:00 - 12:30

UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM
BOZUKLUKLARI 1

Oturum Başkanı:
Dr. Oya İtil

Uykuda solunum bozukluklarının fizyopatolojisi
Dr. Nejat Altıntaş

Uykuda solunum bozukluklarının klinik özellikleri
Dr. Oya İtil

11:00 - 12:30

Oturum Başkanı:
Dr. Kezban Aslan

Parasomniler
Dr. Hikmet Yılmaz

Uykuda solunum bozuklukları
Dr. Sadık Ardıç

Uykuda hareket bozuklukları
Dr. Sevda İsmailoğulları

Hipersomniler
Dr. Kezban Aslan

12:15 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

12:30 - 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 15:00

PANEL 6
UYKU TIBBININ YASAL SORUNLARI

Dr. Sadık Ardıç
Dr. Murat Aksu
Dr. Fuat Özgen


14:00 - 16:00

UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM
BOZUKLUKLARI 2


Oturum Başkanı:
Dr. Ceyda Kırışoğlu Demir

Obstruktif uyku apne sendromları
Dr. Melike Yüceege

Santral nedenli uyku ile ilişkili solunum bozuklukları
Dr. Banu Salepçi

Diğer uyku ile ilişkili solunum bozuklukları
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

14:00 - 14:30

Oturum Başkanı:
Dr. Zeynep Zeren Uçar

Sirkadiyen ritm bozuklukları
Dr. Sinan Yetkin

15:00 - 16:00

SÖZEL BİLDİRİLER 3

Oturum Başkanları:
Dr. Oya İtil
Dr. Murat Aksu


Vardiyalı Çalışanlarda Uyku Kalitesi ve Parasomni Sıklığı
Dr. Duygu Kurt Gök

Obstruktif Uyku Apne Sendromu(OUAS) 'nun Klinik Evrelerinde Optik Koherans Tomografi(OKT) ve Vızual Evoked Potansiyel (VEP) İle Retina Lif Kalınlığının ve Görsel Yolların Değerlendirilmesi
Dr. Hikmet Yılmaz

Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Antropometrik Ölçümlerin İlişkisi
Dr. Yasemin Ünal

Adana’da Obstrüktif Uyku Apne Hastalarında Uzun Dönemde PAP Uyumu: Toplum Bazlı Çalışma
Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Ürik Asit Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Bir Belirteç Midir
Dr. Banu Salepçi

Kleine-Levin Sendromu: 2 Olgu Sunumu
Dr. Mesrure Köseoğlu

Koahli Hastalarda Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi
Dr. Yeşim Güzey Aras

14:30 - 17:30

Polisomnografik Tetkikte Hasta Pratiği 

Dr. İbrahim Öztura
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Sevda İsmailoğulları

16:00 - 16:30

KAHVE ARASI

16:30 - 18:00

PANEL 7
UYKU ENDOSKOPİSİ

Oturum Başkanı:
Dr. Hikmet Yılmaz

Kime? Uyku endoskopisinde hasta seçimi
Dr. Hikmet Yılmaz

Nasıl? Uykunun güvenli ve etkin simülasyonu
Dr. Gönül Keleş

Niçin? Tanı ve tedaviye katkısı
Dr. Kıvanç Günhan

16:30 - 18:00

UYKUDA SOLUNUM
BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ


Oturum Başkanı:
Dr. Zeynep Zeren Uçar

Uyku tıbbında uygulanan tüm cerrahi işlemler
Dr. Kıvanç Günhan

Diş hekimliği uygulamaları hakkında temel bilgiler
Dr. Ceyda Kırışoğlu Demir

Noninvaziv mekanik ventilasyon yöntemleri
Dr. Zeynep Zeren Uçar

18:00 - 20:00

GENEL KURUL

 


 


20:00 - 21:00

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI 2
Salon D-E-F-G

20:00 - 21:30

AKŞAM YEMEĞİ

05 KASIM 2016, CUMARTESİ

 

A SALONU

 

B SALONU

 

C SALONU

17. ULUSAL UYKU TIBBI
KONGRESİ

20. UYKU TIBBI HEKİMLİĞİ SERTİFİKASYON KURSU

7. UYKU TIBBI TEKNİSYENLİĞİ SERTİFİKASYON KURSU VE
4. ULUSAL UYKU TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ

09:00 - 10:30

PANEL 8
UYKUDA HAREKET BOZUKLUKLARINDA
AYIRICI TANI

Oturum Başkanı:
Dr. Barış Baklan

Ne zaman uykuda hareket bozukluğu tanısı konur ?
Dr. Deniz Tuncel

Huzursuz bacaklar sendromu tanısında karşılaşılan sorunlar
Dr. Sevda İsmailoğulları

Uykuda hareket konvulsif bir fenomen mi ?
Dr. İbrahim Öztura

09:00 - 10:00

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA TEDAVİ

Oturum Başkanları:
Dr. Murat Aksu
Dr. Hikmet Fırat


Uykuda solunum bozukluklarında kullanılan PAP cihazları tanıtımı

09:00 - 10:30

Oturum Başkanı:
Dr. Sadık Ardıç

Çoklu uyku latans testi ve uyanıklığı sürdürme testi
Dr. Sinan Yetkin

Acil durumlar ve teknisyenin rolü
Dr. Ceyda Kırışoğlu Demir

10:30 - 11:00

KAHVE ARASI

10:00 - 10:30

KAHVE ARASI

10:30 - 11:00

KAHVE ARASI

11:00 - 12:30

PANEL 9
SİKLİK ALTERNAN PATERNİN NÖROLOJİK HASTALIKLARDAKİ ÖNEMİ

Oturum Başkanı:
Dr. Barış Baklan

Ne zaman normal, ne zaman anormal ?
Dr. İrsel Tezer

SAP ve inme
Dr. Kezban Aslan

SAP ve epilepsi
Dr. Barış Baklan

10:30 - 12:00

UYKU İLE İLİŞKİLİ HAREKET BOZUKLUKLARI

Oturum Başkanı:
Dr. Derya Karadeniz

Huzursuz bacaklar sendromu
Dr. Derya Karadeniz

Uykuda periyodik hareket bozukluğu
ve diğer uyku ile ilişkili hareket bozuklukları
Dr. Utku Oğan Akyıldız

11:00 - 12:00

Oturum Başkanı :
Dr. Oya İtil

Etik, medikolegal konular
Dr. Hikmet Yılmaz

Teknisyen sorumluluğu ve yetkileri
Dr. Murat Aksu

12:30 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

12:00 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 15:00

PANEL 10
ÇOCUKLARDA UYKU BOZUKLUKLARI


Oturum Başkanı:
Dr. Fuat Özgen

Çocukluklarda parasomniler
Dr. İbrahim Öztura

Çocuklarda uykuda solunum bozuklukları
Dr. Uğur Özçelik

Çocuklarda uykuda hareket bozuklukları
Dr. Kutluhan Yılmaz

13:30 - 15:00

SİRKADYEN RİTM BOZUKLUKLARI
VE PARASOMNİLER


Oturum Başkanı:
Dr. Sinan Yetkin

Parasomnilerin epidemiyolojisi, polisomnografi endikasyonları ve parasomnilerde tedavi
Dr. Hikmet Yılmaz

Sirkadyen ritm bozuklukları tanımı, tipleri, klinik özellikleri ve tedavisi
Dr. Sinan Yetkin

13:30 -15:00

Oturum Başkanı:
Dr. Oya İtil

PAP (Positive Airway Pressure) cihazları ve modları
Dr. Banu Salepçi

PAP titrasyonu
Dr. Ceyda Kırışoğlu Demir

15:00 - 15:30

KAHVE ARASI

15:00 - 16:00

SÖZEL BİLDİRİLER 4

Oturum Başkanları:
Dr. Banu Salepçi
Dr. Kezban Aslan


Kafa Travması Sonucu Oluşan Frontal Kontüzyonun Tetiklediği Somnanbulizm Olgusu
Dr. Sevda İsmailoğulları

Polisomnografi Sonrası Hastaların Uyandıkları Uyku Evresinin Belirlenerek Stanford Uykululuk Ölçeğine Etkisinin Araştırılması
Dr. Pınar Uzun Uslu

Migrenli Annelerin Çocuklarında Uyku Bozukluğunun Değerlendirilmesi
Dr. Belma Doğan Güngen

Kronik Insomni Hastalarında Hipotalamik-Pituiter-Adrenal ve Büyüme Hormonu Aksının ve Metabolik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Dr. Sevda İsmailoğulları

Migrende Ağrı Tipi ile Depresyon, Anksiyete ve Uyku Bozukluğu İlişkisi
Dr. Belma Doğan Güngen

Parkinson Hastalarında Uyku Bozukluklarının Değerlendirilmesi
Dr. Yeşim Güzey Aras

Cushing Sendromlu Hastalarda Tedavi Öncesi ve 1 Yıllık Tedavi Sonrası Uyku Paternlerinin Belirlenmesi
Dr. Sevda İsmailoğulları

15:30 - 17:30

POLİSOMNOGRAFİ 1

Oturum Başkanı:
Dr. Hikmet Fırat

Polisomnografi standartları ve kayıt protokolleri, kullanılan elektrotlar, filtreler, kazanç ayarları
Dr. Murat Aksu

Uykunun evrelendirilmesi ve uykunun evrelendirilmesi yöntemleri
Dr. Derya Karadeniz


Uykuda solunum kayıtlama ve skorlama
Dr. Hikmet Fırat

15:30 - 17:30

Pratik

Dr. İbrahim Öztura
Dr. Zeynep Zeren Uçar Hoşgör
Dr. Ceyda Kırışoğlu Demir

16:00 - 16:30

KAHVE ARASI

16:30 - 18:00

PANEL 11
UYKU APNEDE SİSTEMİK İNFLAMASYON:
ADAPTİF VE İNFLAMATUAR MOLEKÜLER YANITLAR VE POTANSİYEL TERAPÖTİK HEDEFLER

Oturum başkanları:
Dr. Sadık Ardıç
Dr. Ahmet Uğur Demir

Uyku apnede sistemik inlamasyon ve sonuçları
Dr. Sadık Ardıç

Uyku apnesi ve hipoksiye karşı inflamatuar ve adaptif moleküler yanıtlar
Dr. Nergiz Hüseyinoğlu

Uyku apnesinde hipoksinin tetiklediği genleri hedefleyen potansiyel terapötik girişimler
Dr. Ahmet Uğur Demir

17:30 - 18:00

Oturum Başkanı:
Dr. Oya İtil

Uykuda kardiyak kayıtlama ve skorlama
Dr. Oya İtil

Arousal skorlama
Dr. Fuat Özgen

18:00 - 18:30

Akılcı ilaç kullanımı

Dr. Ahmet Uğur Demir

18:00 - 19:00

POLİSOMNOGRAFİ 2

Oturum Başkanı:
Dr. Derya Karadeniz

Uykuda hareket kayıtlama ve skorlama
Dr. Derya Karadeniz

Uyku kayıtlamada artefaktlar
Dr. Hikmet Fırat

Gündüz uykululuk testleri
Dr. Sinan Yetkin

 

 

19:00 - 20:00

POLİSOMNOGRAFİ 3

Oturum Başkanı:
Dr. Zeynep Zeren Uçar

Kardiyo-Respiratuar monitörizasyon ve taşınabilir uyku kayıt sistemleri
Dr. Zeynep Zeren Uçar

Uyku testlerinin raporlanması
Dr. Hikmet Fırat

19:30 - 21:00

AKŞAM YEMEĞİ

20:00 - 21:00

AKŞAM YEMEĞİ

19:30 - 21:00

AKŞAM YEMEĞİ

06 KASIM 2016, PAZAR

10:00 - 11:00

HEKİMLER VE TEKNİSYENLER İÇİN YETERLİLİK SINAVI