• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
  • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
  • Çankaya / Ankara

TUTD Tarihçesi

Türk Uyku Tıbbı Derneği

Ülkemizde uyku tıbbı çalışmaları, dünyada bu dalın kurucularından biri olan Dr. İsmet Karacan’ın merkezinde eğitim almış genç doktorların geri dönüp, uyku tıbbı ile ilgilenmeleri ile başlamıştır. Bu dönemdeki ilk uyku tıbbı çalışmaları Dr. Erbil Gözükırmızı, Dr. Hamdullah Aydın, Dr. Sadık Ardıç ve diğer bir kaç hekim tarafından yürütülmüştür. Bu sıralarda Türk Uyku Tıbbı Derneği’nin ilk çekirdeği de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Uyku Araştırmaları Derneği adıyla oluşturulmuştur. Dernek örgütlenmesini çok hızlı bir şekilde sürdürmüş ve kısa sürede ulusal kimlik kazanmıştır.

1997 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türk Uyku Araştırmaları Derneği adını almıştır. Bundan sonraki dönemde, Türk Uyku Araştırmaları Derneği, bu tıp dalının ülkemizdeki en önemli ve katılımlı meslek ve bilimsel örgütü halini almıştır. Bu gelişmelerin sonucunda 2007 yılında yapılan tüzük kurultayında derneğin adı Türk Uyku Tıbbı Derneği olarak değiştirilmiştir.

Derneğin, günümüze kadarki başkanlıklarını sırasıyla Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı, Prof. Dr. Hakan Kaynak, Doç. Dr. Sadık Ardıç, Prof. Dr. Derya Karadeniz ve Prof. Dr. Murat Aksu, Prof. Dr. Oya İtil, Prof. Dr. Fuat Özgen, Prof. Dr. Hikmet Fırat ve Prof. Dr. İbrahim Öztura yürütmüşlerdir. Türk Uyku Tıbbı Derneği, halihazırda, uluslararası arenada ülkemizi temsil eden, Avrupa Uyku Araştırmaları Derneği, Asya Uyku Araştırmaları Derneği ve Dünya Uyku Tıbbı Birliği’nin üyesi olan, katılımcı ve kapsayıcı özelliği öne çıkan, uyku tıbbının dünya standartlarına uygun olarak icra edilmesini amaç edinmiş olan örgütsel bir yapıya sahiptir.