• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
 • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
 • Çankaya / Ankara

Akreditasyon Başvuru İşlemleri

Akreditasyon işleminin amacı Uyku Bozuklukları Merkezlerinde hasta bakımını güvenceye almak, iyileştirmek, ülke çapında ve Avrupa'daki merkezlerle standardizasyonu sağlamaktır.

Akreditasyon öncelikle personel ve fiziksel şartların değerlendirmesini içerir.

Akreditasyon için müracaat eden merkez öncelikle "Uyku Bozuklukları Merkez Standartlarında" tanımlanan ölçütleri yerine getirmesi gerekir.

Akreditasyon işlemi iki aşamalıdır:

 • Akreditasyon müracaat formunun doldurulması
 • Uyku Bozuklukları Merkezinin ziyareti

Akreditasyon Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlusu Hekimin aşağıdaki başvurumu formunu eksiksiz doldurması ile başlar. İkinci aşama Merkezin ziyaret aşamasıdır. Merkez ziyareti Türk Uyku Tibbi Derneği tarafından daha önce belirlenmiş Akreditasyon Komitesinden 3 uzman tarafından gerçekleştirilir.

TUTD Akreditasyon Komitesi, Komite oluşturulduğu sırada akredite olmuş bir uyku bozuklukları merkezini 5 yıldan daha uzun bir süre ile yönetmiş, en az Doçent ünvanına sahip, TUTD üyesi Öğretim Üyelerinden oluşur.

Merkez ziyareti TUTD Akreditasyon Komitesi üyesi en az 3 uzman tarafından gerçekleştirilir. Merkez sorumluları Komite de istemedikleri üyeleri belirtme hakkına sahiptirler. Aynı şekilde üyelerde isterlerse sebebini belirtmek şartıyla merkez ziyaretinden çekilebilirler. Bu paragraf akreditasyon sürecinin çeşitli nedenlerle oluşabilecek menfaat çatışmalarından etkilenmemesi amaçlanmıştır.

Akreditasyon süresi beş yıldır. Standardizasyonun devamının sağlanması ve kontrolü için her beş yılda bir akreditasyonların yenilenmesi gerekmektedir.

Akreditasyon İşlem Süreci:
 • 1. Akreditasyon talebinde olan Uyku Bozuklukları Merkez sorumlusu, aşağıda bulunan Akreditasyon Başvuru Formu eksiksiz doldurması ve çıktısını alarak imzalaması, imzalanmış çıktıyı ve istenen formlarını tarayarak pdf olarak TUTD iletisim@tutd.org.tr e-posta adresine öncelikle göndermesi gerekir.
 • 2. TUTD Sekreterliğine gelen başvuru formu, Akreditasyon Komitesi Başkanı tarafından eksiklikleri kontrol edilir.
 • 3. Başvuru formunda saptanan eksiklikler TUTD sekreterliği tarafından eposta ve telefonla akreditasyon işleminin yapılacağı merkeze bilgilendirilir, düzeltmelerin yapılması sağlanır.
 • 4. Eksiklik ve düzeltmelerin yapılmasından sonra akredite edilecek uyku bozuklukları merkezi web sayfasından tekrar başvuru formunu doldurarak, çıktısını alır ve merkez sorumlusu tarafından imzalanır.
 • 5. Denetleme ücreti TUTD iktisadi işletme hesabına yatırılır.
 • Akreditasyon Başvuru Ücreti: 20.000 TL

  Hesap Numarası
  Banka: Türkiye İş Bankası SSK Dışkapı Şubesi
  Türk Uyku Tıbbı Derneği İktisadi İşletmesi
  TR19 0006 4000 0014 2061 3303 21

 • 6. Banka dekontu ve imzalanmış ve taranmış başvuru formu pdf olarak ve TUTD iletisim@tutd.org.tr e-posta adresine gönderilir.
 • 7. Yenilenmiş başvuru formu, dernek sekreterliği tarafından tekrar Akreditasyon Komitesi Başkanına yönlendirilir.
 • 8. Akreditasyon Komitesi Başkanı tarafından TUTD üyesi 3 denetleme heyeti üyesi ve denetleme tarihi belirlenir.
 • 9. Dernek sekreterliği tarafından denetleme üyelerine başvuru formu ve denetleme formu eposta adreslerine gönderilir.
 • 10. Denetleme sonrası denetleme heyeti tarafından yazılan 2 denetleme raporu hazırlanarak, heyet üyeleri tarafından imzalanır. Raporun bir nüshası merkezde kalmak üzere, imzalanmış bir nüsha heyet Üyeleri tarafından taranmış hali dernek sekreterliği iletisim@tutd.org.tr e-posta adresine gönderilir.
 • 11. Denetlemeden geçen merkez TUTD akredite merkezler listesine ve web sayfasındaki akredite merkezler listesine alınır.
 • 12. Akreditasyon Sertifikası, Dernek sekreterliği tarafından merkeze posta yoluyla gönderilir.