• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
  • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
  • Çankaya / Ankara

28. UYKU TIBBI HEKİMLİĞİ SERTİFİKASYON HAZIRLIK KURSU VE
15. UYKU TEKNİKER VE TEKNİSYENLİĞİ YETERLİLİK KURSU
BİLİMSEL PROGRAM

PDF indir
14 Mart 2024, Perşembe
Saat HEKİM SALONU
13:30 - 13:45 Açılış, Sertifikasyona Hazırlık Programı ve TUTD Tanıtımı
  Uyku Fizyolojisi- 1

Oturum Başkanı: Dr. Sadık ARDIÇ
13:45 - 14:05 Uyanıklık, NREM ve REM Uykusunun Nörofizyolojisi ve Nörobiyolojisi Beden İşlevlerinin Uykuya Adaptasyonu, Uykuda Bilişsel ve Emosyonel Süreçler
Dr. Murat AKSU
14:05 - 14:30 Uykunun İşlevi ile İlgili Teoriler Akut ve Kronik Uyku Yoksunluğunun Etkileri
Dr. Oya İTİL
  Uyku Fizyolojisi- 2

Oturum Başkanı: Dr. Murat AKSU
14:30 - 14:50 Uyku ve Düşler
Yaşa Bağımlı Uyku Yapısında Değişiklikler
Cinsiyete Bağlı Uyku Yapısında Değişiklikler

Dr. Sevda İSMAİLOĞULLARI
14:50 - 15:15 Sirkadiyen Biyoloji
Değişik Farmakolojik Tedavilerin Uykuya Etkisi

Dr. Sinan YETKİN
15:15 - 15:30 Kahve Arası
  Oturum Başkanı: Dr. Sinan YETKİN
15:30 - 15:50 Uyku Bozukluklarının Değerlendirme ve Tanı Süreçleri -1
1. Uyku Bozukluklarının Sınıflandırılması
2. Uyku Bozukluklarında Klinik Değerlendirme ve Muayene
Dr. Sevda İSMAİLOĞULLARI
15:50 - 16:15 Uyku Bozukluklarının Değerlendirme ve Tanı Süreçleri -2
3. Ölçüm: Uyku ve Uyanıklığın Monitörizasyonu
4. Uyku Bozukluklarında Diğer Testler ve Değerlendirmeler
5. Bozuk Uykunun Biyobelirteçleri
Dr. Ayşın KISABAY AK
  Oturum Başkanı: Dr. Derya KARADENİZ
16:15 - 17:00 İnsomni
1. İnsomninin Tanımı, Sınıflandırması ve Epidemiyolojisi
2. İnsomni Patofizyolojisi
3. Klinik Tablo ve Tanı
4. Birlikte Görülen Hastalıklar ve Özel Popülasyonlarda İnsomni
5. Tedavi
Dr. Fuat ÖZGEN
17:00 - 17:15 Kahve Arası
  Oturum Başkanı: Dr. Hikmet FIRAT
17:15 - 17:45 Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları -1
1. Tanımlama, Sınıflama ve Epidemiyoloji
2. Patofizyoloji
Dr. Sezai TAŞBAKAN
17:45 - 18:15 Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları -2
1) Klinik Tablo ve Tanı
2) Obstruktif Uyku Apne ve Komorbiditeler
Dr. Sadık ARDIÇ
18:15 - 19:00 Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları Tedavi
Dr. Zeynep Zeren UÇAR
Saat TEKNİKER VE TEKNİSYEN SALONU
13:30 - 13:45 AÇILIŞ
Dr. Sinan YETKİN, Dr. Utku Oğan AKYILDIZ, Tek. Neslihan TAMUCA
  UYKU MERKEZİ; TEMEL GİRİŞ

Oturum Başkanı: Dr. Utku Oğan AKYILDIZ
14:00 - 14:30 Uyku Tıbbı Tekniker/Teknisyenliği Nedir, Kimler Uyku Teknikeri/Teknisyenidir?
Dr. Sevda İSMAİLOĞULLARI
14:30 - 15:00 Medikal Terminoloji
Dr. Ayşın KISABAY AK
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:00 Hastanın Uyku Merkezine Kabulü ve Hasta Çizelgesi
Dr. Hikmet FIRAT
16:00 - 16:30 Hastanın Elektrod Uygulamasına Hazırlanması ve Kullanılan Elektrodlar
Dr. Hikmet YILMAZ
16:30 - 16:50 Polisomnografi ve Poligrafi Temel Özellikleri
Dr. Murat AKSU
16:50 - 17:00 Tartışma
17:00 - 17:30 Kahve Arası
17:30 - 19:00 Gerçek Zamanlı Hasta Pratiği (Hastanın Çekime Hazırlanması ve Çekimin Yapılması)
Tekn. Evren ŞÖNMEZIŞIK, Tekn. Neslihan TAMUCA, Dr. Utku Oğan AKYILDIZ
15 Mart 2024, Cuma
Saat HEKİM SALONU
  Oturum Başkanı: Dr. Fuat ÖZGEN
08:30 - 09:00 Santral Nedenli Aşırı Uykululuk-1
Tanımlama, Sınıflama ve Epidemiyoloji
Etyo-Patofizyoloji
Dr. Deniz Tuncel BERKTAŞ
09:00 - 09.30 Santral Nedenli Aşırı Uykululuk-2
Klinik Tablo ve Tanı
Tedavi
Dr. Ayşın Kısabay AK
  Oturum Başkanı: Dr. Sadık ARDIÇ
09:30 - 10:00 Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları-1
1. Tanımlama, Sınıflama ve Epidemiyoloji
2. Patofizyoloji
3. Vardiyalı Çalışma
4. Gecikmiş Faz Uyku Uyanıklık Bozukluğu
5. 24 saat Olmayan Uyku-Uyanıklık Bozukluğu
6. Diğer Sirkadiyen Ritim Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
Dr. Murat AKSU
10:00 - 10:30 Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları-2
1. Klinik Tablo ve Tanı
2. Komorbiditeler
3. Sağlık Riskleri
Dr. Hikmet YILMAZ
10:30 - 10:45 Sirkadiyen Ritim Uyku Bozuklukları-3
1.Tedavi
Dr. Murat DEMET
10:45 - 11:00 Kahve Arası
  Oturum Başkanı: Dr. Murat AKSU
11:00 - 11:30 Parasomniler-1
Tanımlama, Sınıflama ve Epidemiyoloji
Etyo-Patofizyoloji
Dr. Derya KARADENİZ
11:30 - 12:00 Parasomniler-2
Klinik Bulgular
Özel Popülasyonlar ve Komorbiditeler
Tedavi
Dr. İbrahim ÖZTURA
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
  Oturum Başkanı: Dr. Sinan YETKİN
13:00 - 13:30 Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları-1
1. Tanımlama, Sınıflama ve Epidemiyoloji
2. Patofizyoloji
Dr. Murat AKSU
13:30 - 14:00 Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları-2
1. Klinik Tablo ve Tanı
2. Komorbiditeler
3. Tedavi
Dr. Derya KARADENİZ
  Oturum Başkanı: Dr. Derya KARADENİZ
14:00 - 14:30 Pediyatrik Uyku Bozuklukları-1
1. Kronik insomni
2. Parasomniler
Dr. Gülçin BENBİR ŞENEL
14:30 - 15:00 Pediyatrik Uyku Bozuklukları-2
1. Obstruktif Uyku Apne
2. Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları
Dr. Burcu OKTAY ARSLAN
15:00 - 15:30 Pediyatrik Uyku Bozuklukları-3
1. Narkolepsi
2. Nörogelişimsel Hastalıklarda Uyku
Dr. Hikmet YILMAZ
15:30 - 15:45 Kahve Arası
  Oturum Başkanı: Dr. Hikmet FIRAT
15:45 - 16:05 Uyku ve Göğüs Hastalıkları-1
1. Genel Bakış ve Patofizyoloji
2. Obstruktif Uyku Apne ve Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Overlap
Dr. Sadık ARDIÇ
16:05 - 16:30 Uyku ve Göğüs Hastalıkları-2
1. Uykuda Solunum Bozukluğu ve Astım
2. Uykuda solunum Bozukluğu ve İntertisiyel akciğer hastalığı (ILD)
3. Hipoventilasyon Hastalıkları
Dr. Oya İTİL
  Oturum Başkanı: Dr. Fuat ÖZGEN
16:30 - 16:50 Uyku ve İç Hastalıkları-1
1. Kardiyovasküler Hastalıklar: Kalp yetmezliği, Koroner Arter Hastalığı, Aritmiler ve Hipertansiyon
2. Endokrin Hastalıklar: Diyabet, Tiroid Hastalıkları, Akromegali, Polikistik Over Sendromu
3. Nokturi
Dr. Mehmet Ali HABEŞOĞLU
16:50 - 17:10 Uyku ve İç Hastalıkları-2
1. Kanser
2. Kronik tükenmişlik ve Ağrı sendromları
3. Kritik hastalıkta Uyku
Dr. Sezai TAŞBAKAN
17:10 - 17:30 Uyku ve Geriatri
1. Yaşlıda Uyku
2. Yaşlıda Uyku Bozuklukları
Dr. Murat DEMET
  Oturum Başkanı: Dr. Murat AKSU
17:30 - 17: 50 Uyku ve Psikiyatri-1
1. Genel Bakış
2. Madde Kullanım Bozuklukları
3. Şizofreni Spektrum Bozuklukları
Dr. Fuat ÖZGEN
17:50 - 18:10 Uyku ve Psikiyatri-2
1. Affektif Bozukluklar
2. Kaygı Bozuklukları
3. Diğer Psikiyatrik Bozukluklar
Dr. Sinan YETKİN
  Oturum Başkanı: Dr. Hikmet FIRAT
18:10 - 18:30 Uyku ve Nöroloji-1
1. Genel Bakış
2. Epilepsi
3. Parkinson Sendromları
4. Demanslar
Dr. Kezban ASLAN KARA
18:30 - 18:50 Uyku ve Nöroloji-2
1. İnme
2. Baş Ağrısı
Dr. İbrahim ÖZTURA
18:50 - 19:10 Uyku ve Nöroloji-3
1. Multipl Skleroz ve Diğer Bozukluklar
2. Nöromusküler Bozukluklar
Dr. Deniz TUNCEL BERKTAŞ
Saat TEKNİKER VE TEKNİSYEN SALONU
  MERKEZ DIŞI CİHAZLAR, KULLANIM ALANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ, UYKU MERKEZİNDE ACİL DURUM

Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Ali HABEŞOĞLU
09:00 - 09:45 Merkez Dışı Cihazlar, Kullanım Alanları ve Değerlendirilmesi
Dr. Mehmet Ali HABEŞOĞLU
09:45 - 10:30 Uyku Merkezinde Acil Durum
Dr. Burcu OKTAY ARSLAN
10:30 - 10:45 Tartışma
10:45 - 11:00 Kahve Arası
  UYKU MERKEZİNDE YAPILAN TESTLER

Oturum Başkanı: Dr. Deniz TUNCEL BERKTAŞ
11:00 - 11:20 Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi
Dr. Utku Oğan AKYILDIZ
11:20- 11:40 Uyku Merkezinde Yapılan Diğer Testler (SIT, NPT, Aktigrafi)
Dr. Hikmet FIRAT
11:40- 12:00 Uyku Merkezinde Kullanılan Anketler
Dr. Deniz TUNCEL BERKTAŞ
12:00- 12:15 Tartışma
12:15 - 13:00 Öğle Yemeği
  POLİSOMNOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-1

Oturum Başkanı: Dr. Gülçin BENBİR ŞENEL
13:00 - 14:15 Uyanıklık ve Uyku Evrelendirilmesi
Dr. Gülçin BENBİR ŞENEL
14:15 - 15:00 Kardiyak Olaylar, Uyanıklık Reaksiyonu (Arousal) Kuralları ve Artefaktlar
Dr. Ayşın KISABAY AK
15:15 -15:30 Tartışma
15:30 - 15:45 Kahve Arası
  POLİSOMNOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-2

Oturum Başkanı: Dr. Kezban ARSLAN KARA
15:45 - 16:30 Solunumsal Kurallar
Dr. Sezai TAŞBAKAN
16:30 - 17:15 Hareket Kuralları
Dr. Kezban ASLAN KARA
17:15 - 17:30 Kahve Arası
  UYKU MERKEZİNDE TİTRASYON

Oturum Başkanı: Dr. Zeynep Zeren UÇAR
17:30 - 19:00 PAP Titrasyonu (CPAP, BPAP, ASV, AVAPS)
Dr. Zeynep Zeren UÇAR
19:00 - 19:10 Tartışma
16 Mart 2024, Cumartesi
Saat HEKİM SALONU
  Oturum Başkanı: Dr. Fuat ÖZGEN
08:30 - 09:00 Polisomnografi-1
1. Polisomnografi Standartları, Uygulama Kriterleri, Uyku Laboratuvarı Standartları
Dr. Hikmet FIRAT
09:00 - 10:30 Polisomnografi-2
Uykunun Evrelendirmesi
Dr. Gülçin BENBİR ŞENEL
10:30 - 11:00 Kahve Arası
  Oturum Başkanı: Dr. Hikmet FIRAT
11:00 - 12:00 Polisomnografi-3
Uykuda Solunum Kayıtlama ve Skorlama
Dr. Melike YÜCEEGE
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
  Oturum Başkanı: Dr. Hikmet FIRAT
13:00 - 14:00 Polisomnografi-4
Uykuda Hareket Kayıtlama ve Skorlama
Dr. Kezban ASLAN KARA
14:00 - 15:00 Polisomnografi-5
1. Uykuda Kardiyak Kayıtlama ve Skorlama
2. Arousal Skorlama
3. Uyku Kayıtlamada Artefaktlar
Dr. Melike YÜCEEGE
15:00 - 15:30 Kahve Arası
  Oturum Başkanı: Dr. Sinan YETKİN
15:30 - 16-30 Polisomnografi-6
1. Taşınabilir Uyku Kayıtlama
2. Gündüz Uykululuk Testleri
3. Uyku Testi Raporlama
Dr. Zeynep Zeren UÇAR
16:30 - 17:00 Uyku Tıbbının Sosyal, Ekonomik, Organizasyonel ve Araştırma Yönleri
1. Uyku Bozukluklarının Demografik ve Sosyoekonomik Yönleri
2. Uyku Tıbbının Adli Yönleri
3. Uyku Tıbbı Merkezlerinin Organizasyonu
4. Uyku Tıbbında Eğitimindeki Basamaklar
5. Uyku Tıbbında Araştırma Dizaynları ve Kantitatif Metotlar
6. Vardiyalı Çalışma, Uyku ve Uykululuk
Dr. Mehmet Ali HABEŞOĞLU
17:00 - 17:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Utku Oğan AKYILDIZ
Saat TEKNİKER VE TEKNİSYEN SALONU
  UYKU FİZYOLOJİSİ VE HASTALIKLARI-1

Oturum Başkanı: Dr. Derya KARADENİZ
09:00 - 09:45 Uyku Fizyolojisi
Dr. Derya KARADENİZ
09:45 - 10:30 Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları
Dr. Melike YÜCEEGE
10:30 - 10:45 Tartışma
10:45 - 11:00 Kahve Arası
  UYKU FİZYOLOJİSİ VE HASTALIKLARI-2

Oturum Başkanı: Dr. Derya KARADENİZ
11:00 - 11:45 Uykuda Hareket Bozuklukları
Dr. Derya KARADENİZ
11:45 - 12:00 Tartışma
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
  UYKU HASTALIKLARI-3

Oturum Başkanı: Dr. Sinan YETKİN
13:00 - 13:30 İnsomniler
Dr. Sinan YETKİN
13:30 - 14:00 Sirkadiyen Ritim Bozuklukları
Dr. Murat DEMET
14:00 - 14:30 Diğer Uyku ile İlişkili Hastalıklar
Dr. Burcu OKTAY ARSLAN
14:30 - 14:45 Tartışma
15:00 - 15:30 Kahve Arası
  UYKU HASTALIKLARI-4

Oturum Başkanı: Dr. İbrahim ÖZTURA
15:30 - 16:15 Hipersomniler
Dr. Hikmet YILMAZ
16:15 - 17:00 Parasomniler
Dr. İbrahim ÖZTURA
17:00 - 17:15 Tartışma
17:15 - 17:30 Kahve Arası
17:30 - 19:00 Gerçek Zamanlı Hasta Pratiği Çekiminin Değerlendirilmesi
Dr. Utku Oğan AKYILDIZ
17 Mart 2024, Pazar
10:00 - 11:00 Sınav
NOT: Sınava girecek adayların dikkatine, Yeterlilik Kurulu Yönergesi gereği sınava girecek adayların uyku tıbbı üst uzmanlık eğitimi vermekle yetkili eğitim kurumlarında 6 aylık pratik eğitim ile Yeterlik Kurulunca düzenlenen teorik eğitimi tamamlaması gerekmektedir. Sınava girecek adayların pratik ve teorik eğitimini uygun sürelerde ve uygun kurumlarda tamamladığını gösteren belgelerini sınav öncesi TUTD genel sekreterliğine vermelerini rica ederiz. Altı aylık pratik ve teorik eğitimini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacaktır. Kursa kayıt yaptırmak için tugce.ercan@burkon.com / 0533 500 77 49 ile iletişime geçmenizi rica ederiz.