• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
  • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
  • Çankaya / Ankara

17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi Sunuları

Dr. Ahmet Uğur DEMİR UYKUNUN DİĞER BEDENSEL İŞLEVLERE ETKİSİ (KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ, HORMONLARIN SALINIMI, TERMOREGÜLASYON, BELLEK)
Dr. Ayhan Ozan YILMAZ APNE/HİPOPNE ÖNCESİ BAZAL DÜZEYİN FARKLI TANIMINA İLİŞKİN UYKU BOZUKLUKLARIN OTOMATİK TANIMLANMASI
Dr. Banu Sağlam AYDINATAY OBSTRÜKTİF UYKU APNESİNİN AĞIZ İÇİ APAREYLE TEDAVİSİNDE UZUN DÖNEM UYUM VE HASTA DENEYİMLERİ
Dr. Banu SALEPÇİ PAP TEDAVİSİ VE UYUM SORUNLARI
Dr. Banu SALEPÇİ SANTRAL NEDENLİ UYKU İLE İLİŞKİLİ SOLUNUM BOZUKLUKLARI
Dr. Banu SALEPÇİ PAP CİHAZLARI VE MODLARI
Dr. Fuat ÖZGEN İNSOMNİA
Dr. Gönül Tezcan KELEŞ UYKU ENDOSKOPİSİ - (DISE)
Dr. Hamdullah AYDIN ANKSİYETE BOZUKLUKLARI VE KOMORBİD UYKU BOZUKLUKLARI
Dr. Hasan KARADAĞ İNSOMNİADA FARMAKOLOJİK VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEDAVİLER
Dr. Hikmet FIRAT POLİSOMNOGRAFİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE YORUMLANMASI
Dr. Hikmet YILMAZ ARTEFAKTLAR VE ARTEFAKT GİDERME
Dr. Hikmet YILMAZ UYKU ENDOSKOPİSİ KİME? UYKU ENDOSKOPİSİNDE HASTA SEÇİMİ
Dr. Hikmet YILMAZ ETİK VE MEDİKOLEGAL KONULAR
Dr. Hikmet YILMAZ MEDİKAL TERMİNOLOJİ
Dr. Hikmet YILMAZ OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU(OUAS) 'NUN KLİNİK EVRELERİNDE OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ(OKT) VE VIZUAL EVOKED POTANSİYEL (VEP) İLE RETİNA LİF KALINLIĞININ VE GÖRSEL YOLLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Hikmet YILMAZ OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TANISI ALAN HASTA VE YAKINLARININ FOSQ ANKETİ İLE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Hikmet YILMAZ PARASOMNİLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ, PSG ENDİKASYONLARI VE PARASOMNİLERDE TEDAVİ
Dr.İbrahim ÖZTURA TEMEL ELEKTROFİZYOLOJİ
Dr.İbrahim ÖZTURA ELEKTROFİZYOLOJİNİN TEMELLERİ VE ELEKTROFİZYOLOJİK OLARAK : UYKUNUN KAYDEDİLMESİ, UYKU VE UYANIKLIKTAKİ EEG AKTİVİTELERİ
Dr. Mehmet Ali HABEŞOĞLU HASTA GÖZÜYLE POZİTİF HAVA YOLU BASINCI TEDAVİSİ
Dr. Mehmet Ali HABEŞOĞLU DİĞER SOLUNUMSAL UYKU BOZUKLUKLARI
Dr. Mehmet Ali HABEŞOĞLU ADANA’DA OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU HASTALARINDA UZUN DÖNEMDE PAP UYUMU: TOPLUM BAZLI ÇALIŞMA
Dr. Mehmet Sezai TAŞBAKAN OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA POZİTİF HAVAYOLU BASINCI TEDAVİSİNİN UZUN DÖNEMDE GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI
Dr. Mehmet Sezai TAŞBAKAN OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU VE TEDAVİSİNİN LİPİD VE GLUKOZ METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Metin ÇELİKER TIKAYICI UYKU APNE SENDROMU (OSAS) OLAN HASTALAR DA PARSİYEL OKSİJEN SATÜRASYONU (PAO2) VE OSAS ŞİDDETİNİN RETİNA SİNİR LİFİ
Dr. Nergiz HÜSEYİNOĞLU UYKU APNESİ VE HİPOKSİDE İNFLAMATUAR VE ADAPTİF MOLEKÜLER YANITLAR
Dr. Nurdoğan YAVUZ VARDİYALI ÇALIŞMA VE UYKU
Dr. Oya İTİL TÜRK UYKU TIBBI DERNEĞİ (TUTD)
Dr. Oya İTİL UYKUDA KARDİYAK KAYITLAMA VE SKORLAMA
Dr. Oya İTİL UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA KLİNİK ÖZELLİKLER
Dr. Sebahat GENÇ OSA DIŞI SOLUNUM BOZUKLUKLARININ İZLEMİ
Dr.Sadık ARDIÇ UYKU VE UYANIKLIK SIRASINDA SOLUNUM FONKSİYONU
Dr.Sadık ARDIÇ UYKU APNEDE SİSTEMİK İNFLAMASYON VE SONUÇLARI
Dr. Sevda İSMAİLOĞULLARI DİĞER SANTRAL HİPERSOMNOLANS BOZUKLUKLARI
Dr. Sinan YETKİN SİRKADİYEN RİTİM BOZUKLUKLARI
Dr. Sinan YETKİN GÜNDÜZ UYKULUĞUNU DEĞERLENDİREN NESNEL YÖNTEMLER ÇOKLU UYKU LATANS TESTİ UYANIKLIĞI SÜRDÜRME TESTİ
Dr. Sinan YETKİN UYKU BOZUKLUKLARINA GENEL BAKIŞ
Dr. Sinan YETKİN PSİKOTİK BOZUKLUKLAR VE UYKU
Dr. Sinan YETKİN GÜNDÜZ UYKULULUK TESTLERİ
Dr. Sinan YETKİN SİRKADİYEN RİTİM BOZUKLUKLARI
Dr. Sinan YETKİN İNSOMNİDE ETİYOLOJİK MODELLER
Dr. Utku Oğan AKYILDIZ NARKOLEPSİ SENDROMLARI
Dr. Utku Oğan AKYILDIZ UYKUDA PERİYODİK HAREKET BOZUKLUĞU VE DİĞER UYKU İLE İLİŞKİLİ HAREKET BOZUKLUKLARI
Dr. Yeşim Güzey ARAS KOAHLI HASTALARDA UYKU BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Zeynep Zeren Uçar HOŞGÖR UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA PAP TEDAVİSİ HANGİ HASTAYA HANGİ CİHAZ ?
Dr. Zeynep Zeren Uçar HOŞGÖR UYKUDA SOLUNUM OLAYLARI SKORLAMASI
Dr. Zeynep Zeren Uçar HOŞGÖR NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON YÖNTEMLERİ
Dr. Zeynep Zeren Uçar HOŞGÖR UYKUDA KARDİYAK VE AROUSAL SKORLAMASI
Dr. Zeynep Zeren Uçar HOŞGÖR KARDİYO-RESPİRATUAR MONİTÖRİZASYON VE TAŞINABİLİR UYKU KAYIT SİSTEMLERİ