• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
  • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
  • Çankaya / Ankara

Uykululuk ile seyreden santral hastalıklar - Narkolepsi katapleksi sendromu

Narkolepsi Tip1

NT1, ani kas tonusu kaybı olan katapleksi semptomu ile ilişkilidir. NT1 daha önce "katapleksili narkolepsi" olarak biliniyordu. NT1 teşhisi konan tüm hastalar katapleksi atakları yaşamaz. NT1, vücutta uyanıklığı kontrol etmeye yardımcı olan bir kimyasal olan hipokretin-1'in düşük seviyelerine sahip olduğunda da teşhis edilebilir. Katapleksi fenotipi, kahkaha ile tetiklenen sporadik kısmi ataklardan, çeşitli duyguların neden olduğu sık tam çökme ataklarına kadar hastalar arasında büyük farklılıklar gösterir. Atakların büyük çoğunluğunda katapleksi, iki taraflıdır, ancak hastalar bazen vücudun bir tarafının diğerinden daha fazla etkilendiğini bildirir. Kısmi ataklar çok belirsiz olabilir ve bazen yalnızca hastanın eşi gibi deneyimli gözlemciler tarafından tanınabilir. Baş düşmesine neden olan boyun zayıflığı yaygın bir şikâyettir, yüz kaslarındaki güçsüzlük ise çene sarkmasına ve dizartriye neden olabilir. Solunum kasları etkilenmez, ancak hastalar bazen semptomatik olduğunda nefes darlığı tarif eder.

Narkolepsi Tip2

NT2 eskiden "katapleksi olmayan narkolepsi" olarak biliniyordu. NT2'li kişiler, NT1'li kişilerle pek çok benzer semptomlara sahiptir, ancak katapleksi veya düşük hipokretin-1 seviyeleri yoktur.