• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
  • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
  • Çankaya / Ankara

Sirkadiyen ritim uyku-uyanıklık bozuklukları

Sirkadiyen ritimler, tüm canlı organizmalarda bulunan endojen, 24 saate yakın biyolojik ritimlerdir. 24 saate yakın internal sirkadiyen saat, 24 saatlik aydınlık-karanlık döngüsüne dahil edilir veya senkronize edilir. Sirkadiyen ritim uyku-uyanıklık bozukluğuna (SRUUB), sirkadiyen zaman tutma sisteminin, onun sürüklenme mekanizmalarının veya içsel sirkadiyen ritmin ve dış çevrenin yanlış hizalanmasından kaynaklanır.

SRUUB'ların en yaygın görülen semptomları, uykuyu başlatma ve sürdürme güçlüğü ve aşırı uykululuktur, ancak etkileri olumsuz sağlık sonuçlarına, sosyal, mesleki ve eğitim performansındaki bozulmalara ve güvenlik endişelerine kadar uzanır.