• Türk Uyku Tıbbı Derneği - TUTD
  • Naci Çakır Mah. 760 Sk. No:25/17
  • Çankaya / Ankara

Tedavi

Uykusuzluk için bilişsel davranışçı terapi, her yaştan erişkinlerde kronik uykusuzluğun birinci basamak tedavisi olarak önerilmektedir. Uykusuzluk için bilişsel davranışçı terapi yeterince etkili değilse veya uygulanamıyorsa, farmakolojik bir tedavi önerilebilir. Benzodiazepinler, benzodiazepin reseptör agonistleri ve bazı antidepresanlar uykusuzluğun kısa süreli tedavisinde etkilidir.